Giỏ hàng
CỒN THẠCH

Gói thành viên CỒN THẠCH

Hướng dẫn sử dụng :

Bảo quản nơi không tiếp xúc với nguồn nhiệt và ngọn lửa.

Đậy kín bao bì khi không sử dụng

Để xa tầm tay của trẻ em
KHỐI LƯỢNG GỒM : 1 THÙNG 60 VIÊN
ĐT 0914 180614

079.581.8637